ПОИСК ПО САЙТУ

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Читати ГДЗ (Відповіді, решебник) Зошит Англійська мова 9 клас Мясоєдова 2014 онлайн

 

  • Найменування: Зошит Англійська мова
  • Автори: Українська
  • Видавник: Харьков, «Ранок»
  • Рік публикації: 2014
  • Формат даних: PDF
  • Тип: Книга (електронний посібник)
  • Всього сторінок: 112
  • Предмет: Зошит Англійська мова
  • Клас: 9

Читати онлайн:


Аналогічно в матричної алгебри дві квадратні матриці, твір яких одно одиничної матриці, тобто AA-1 = A-1A = 1, називають взаємно зворотними (A-1 обратна A). Однак далі цього аналогія не проходить.

Зошит Англійська мова 9 клас Мясоєдова 2014

Вираз a-1b, де a і b - числа, можна уявити як частка від ділення b на a, але для матриць таке уявлення не має сенсу і в загальному випадку A-1B ≠ BA-1. Тому замість операції ділення В на А розрізняють ліве приватне A-1B і праве приватне BA-1, які зводяться до множення зліва чи справа на зворотну матрицю A-1.

Спосіб звернення матриці найпростіше встановити, розглядаючи рішення системи n лінійних рівнянь з n невідомими:

У матричної формі ця система рівнянь запишеться як Ax = q, де А - квадратна матриця n-го порядку, звана матрицею системи: x і q - столбцевие матриці невідомих змінних і вільних членів:

Зошит Англійська мова 9 клас Мясоєдова 2014

Матричне рівняння Ax = q вирішується множенням обох його частин зліва на обернену матрицю A-1 тобто A-1Ax = A-1q в результаті отримуємо x = A-1q.

Відповідно до правила Крамера невідомі xk (k = 1, 2, ..., n) визначаються співвідношенням: Зошит Англійська мова 9 клас Мясоєдова 2014. де Δ - визначник системи рівнянь Δsk - алгебраїчні доповнення.

Визначник Δ є числову функцію, яка обчислюється за певними правилами на підставі квадратної таблиці, що складається з коефіцієнтів системи рівнянь

Табличне представлення визначника Δ за формою збігається з матрицею системи рівнянь, тобто складається з тих же елементів і в тому ж порядку, що і матриця А. В таких випадках його називають визначником матриці А і записують Δ = detA.

Алгебраїчне доповнення Δsk обчислюється як визначник матриці, отриманої видаленням з сволока A s-го рядка і k-го стовпця, причому цей визначник множиться ще на (-1) s + k. Величину Δsk називають також алгебраїчним доповненням елемента ask матриці A. Часто визначник матриці А позначається через | A |, а алгебраїчне доповнення - через Ask.

Записавши для всіх елементів столбцевой матриці x вираження за правилами Крамера, отримаємо рішення системи рівнянь у вигляді:звідки, порівнюючи з A-1q, маємо

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить